حقوق شهروندی http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi.html Sun, 18 Feb 2018 10:24:17 +0330 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir حقوق از کجا می‌آیند؟ http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1435-liberal-democracy-2014-04-11.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1435-liberal-democracy-2014-04-11.html

  احتمالاً شما اصطلاح «حقوقِ خداداد» را شنیده‌اید. آیا حقوق ما از جانب خدا آمده‌اند؟ خُب همۀ آنها نمی‌توانند از جانب خدا آمده باشند. من این حق را دارم که در سال تعداد مشخصی روز از کارم مرخصی استعلاجی بگیرم. این حقوق از قرارداد استخدام من آمده‌اند و نه از جانب خدا. و همچنین حقِ من به رأی دادن ساخته و پرداختۀ نظام مقررات موضوعۀ ما است. از آنجا که ما کلمه حقوق را در ‌زمینه‌های مختلفی به کار می‌بریم، بعضی مواقع که داریم درباره حقوق موضوعه یا قراردادی صحبت می‌کنیم، آن‌ها را با حقوق اخلاقی یا طبیعی خلط می‌کنیم. آشکار است که حقوق قراردادی از قراردادهای ما می‌آیند ولی واقعاً منشأ حقوق اخلاقی چیست و آیا این موضوع اصلاً اهمیت دارد؟

]]>
حقوق شهروندی Fri, 11 Apr 2014 11:19:57 +0430
خشونت علیه زنان به عنوان نوعی فرهنگ http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1279-liberal-democracy-2013-11-29.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1279-liberal-democracy-2013-11-29.html

  از خشونت تعاریف متعددی می‌شود. مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس و پژوهش‌گر مقیم سوئد خشونت را نوعی ابراز قدرت میداند که به قصد وادار کردن فردی به انجام کاری بدون خواست خودش صورت می‌پذیرد. وی اضافه می‌کند، اگر قدرت را توانایی عمل برای رسیدن به هدف یا امکانی برای تغییر بدانیم، از سه نوع قدرت نام برده می‌شود.

]]>
حقوق شهروندی Fri, 29 Nov 2013 13:35:29 +0330
لیبرالیسم و آزادی مذهب http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1262-liberal-democracy-2013-11-13.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1262-liberal-democracy-2013-11-13.html

  اساسا لیبرالیسم در جهانی متولد شد که سیاست کاملا با مذهب درآمیخته بود و قدرت سیاسی در دستان مذهب بود. ریشه تاریخی لیبرالیسم در اواخر قرن شانزدهم و با شروع جریانات رفورمیستی برای اصلاح مذهب و کاهش نفوذ آن در اجتماع باز می‌گردد. پس از آن در قرن هفدهم و هجدهم میلادی با رشد سریع اقتصاد و حاکم شدن اقتصاد لیبرالیسم این رابطه به شدت کاهش یافت. در این قرون و موجب قانون روحانیت مذهبی می‌توانست به پند و موعظه، دعوت به گرویدن به به مذهب، اجرای آیین‌های همچون غسل تعمید و ازدواج اقدام کند. تنها همان مذهب را می‌شد در مدارس آموخت و طبیعتا همان افراد هم می‌توانستند در دانشگاه راه یابند و به مقامات حکومتی و حتی نظامی برسند.

]]>
حقوق شهروندی Wed, 13 Nov 2013 10:24:23 +0330
آزادی مثبت و آزادی منفی! http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1170-liberal-democracy-2013-08-29.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1170-liberal-democracy-2013-08-29.html

  آزادی فردی، آزادی منفی نامیده می‌شود، زیرا با اقتدار سیاسی در تعارض است و گستره‌اش هر اندازه باشد، در هر حال درون محدوده‌ای است که در آن در برابر مداخلات برونی، یعنی اعمال دیگران و به ویژه حاکمیت سیاسی، صیانت می‌کند.در کنار این آزادی منفی، می‌توان آزادی مثبت را داشت، که برای هر فردی، ارباب خویش بودن است و این آزادی، روندی مرکز‌گریز است. آزادی مثبت تنها استقلال در برابر اجبارهای بیرونی نیست بلکه گزینش خود بوسیله خود است.

]]>
حقوق شهروندی Thu, 29 Aug 2013 11:47:36 +0430
تساهل در اندیشه‌ی لاک! http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1146-liberal-democracy-2013-08-12.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/1146-liberal-democracy-2013-08-12.html

  لاک جدایی دولت از کلیسا را شرط تساهل عرفی می‌داند و عقیده دارد که این جدایی بر پایه‌ی وظایف آنها و هدفی که دنبال می‌کنند شکل می‌گیرد. استدلال لاک از تساهل در حقیقت یک استدلال سیاسی است. مبنای نظریه او وظیفه‌ای است که برای بنیادهای سیاسی و مذهبی قائل است.
تساهل به بردباری، مدارا، رواداری، تحمل آرای دیگران و سعه صدر و دیگر پذیری معنا شده است. حالتی که دو طرف اختلاف به ناگزیر، وجود یکدیگر را تحمل می‌کنند.

]]>
حقوق شهروندی Mon, 12 Aug 2013 13:15:51 +0430
ضرورت رویکرد به حقوق شهروندی http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/978-liberal-democracy-2013-05-14.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/978-liberal-democracy-2013-05-14.html

  با اینکه در اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی پرداخته شده، اگر در ساخت قدرت تفکری که حاکم می شود معتقد به این باشد که حقوق بشر باید بومی شود یعنی منطبق با شرایط داخلی شود، این تفکر در پی آن نیست که وضع داخلی که به دلایل تاریخی یا فرهنگی با استانداردهای حقوق شهروندی در دنیا فاصله دارد اصلاح شود. بر این اساس در مواردی که بین حقوق شهروندی در کشور ما( به رغم وجود اشکال و کاستی)و معاهدات بین المللی یا حقوق شهروندی در کشورهای پیشرفته اختلاف و تعارض دیده می شود، این تعارض به نفع قوانین داخلی برطرف می شود.

]]>
حقوق شهروندی Tue, 14 May 2013 22:43:14 +0430
حقوق شهروندی؛ مسؤوليت مشترك دولت–ملت http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/977-liberal-democracy-2013-05-13.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/977-liberal-democracy-2013-05-13.html

  حقوق شهروندی از واژگانی است كه به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تكرار و تبلیغی كه برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است.

]]>
حقوق شهروندی Mon, 13 May 2013 22:05:48 +0430
حقوق شهروندی چیست؟ http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/756-lieberal-demokraci-01.html http://swww.irancpi.net/ir/liberal-democracy/hogoghe-shrwandi/756-lieberal-demokraci-01.html

  حقوق شهروندی چیست و بستر و زمینه آن را باید در كجا جستجو كرد؟ مصادیق این حقوق كدامند و چگونه و در چه قالبی محقق می‌شوند؟ این گونه نبوده كه در همه دوره‌های تاریخی همه افراد یك ملت یا تمام كسانی كه در درون قلمرو یك دولت ملت زندگی می‌كردند، حقوق عام و برابر داشته باشند، بلكه در هر جامعه‌ای همواره تنها بخش كوچكی از جامعه به عنوان شهروند به رسمیت شناخته می‌شد.

]]>
حقوق شهروندی Fri, 05 Apr 2013 21:32:23 +0430