اندیشه https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe.html Tue, 25 Jun 2019 20:01:09 +0430 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir تقلید مدرن، الگویی برای مقابله با تقلید سنتی https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/2184-liberal-democracy-2016-10-05.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/2184-liberal-democracy-2016-10-05.html

قصد آن بود که اهمیت فراگیری تفکر و مهارت‌های آن، قدرت شناخت، ریشه‌یابی و تحلیل مسائل گوشزد شود تا راهکاری برای ترویج «تفکر گرایی» در فرزندانمان بیابیم، چیزی که در سازوکار آموزشی ایران به‌شدت از آنان دریغ می‌شود. اگر محیط آموزشی و اجتماعی ما چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند، چاره‌ای نیست جز آنکه خانواده‌های ایرانی از درون خود این تحول را آغاز کنند و فضای درون خانواده و دوستان و آشنایان را به محفل‌هایی برای گسترش تفکر و مهارت‌های آن تبدیل کنند. امید به تغییرات بنیادین و چشم‌داشت به آینده روشن و متفاوت ازآنچه ما امروز در حال تجربه آنیم، بدون تلاش اندیشمندانه و آگاهانه و خستگی‌ناپذیر نسل‌ امروز، انتظار کشیدن برای معجزه‌ای است که جز در خواب‌وخیال محقق نمی‌شود.

]]>
اندیشه Wed, 05 Oct 2016 20:25:17 +0330
فلسفۀ کانت؛ آسمان پرستاره و قانون اخلاقی درون https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/2130-liberal-democracy-2016-05-31.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/2130-liberal-democracy-2016-05-31.html

  دو چیز ذهن را، هرچه آدمی بیشتر و پیوسته‌تر درباره‌ی آن‌ها به تأمل بپردازد، با تحسین و احترامی دمادم نو و فزاینده سرشار می‌کند: آسمان پرستاره‌ی بالای سر من و قانون اخلاقی درون من. لازم نیست تا در جستجوی آن‌ها برآیم و صرفاً درباره‌ی آن‌ها به حس و گمان اکتفا کنم آن‌چنان‌که گویی آن‌ها در پرده‌ای از تاریکی و ابهام پوشیده شده‌اند یا در قلمروِ متعالی فراسوی افق من جای دارند؛ من آن‌ها را پیش روی خود می‌بینم و بی‌واسطه با آگاهی هستی‌ام «آگاهی به هستی‌ام» پیوند می‌دهم. اولی از جایی که من در جهان بیرونی حس دارم، آغاز می‌شود و پیوندی را که من در آن قرار می‌گیریم تا مقداری بی‌پایان با جهان‌ها بر فراز جهان‌ها و منظومه‌های منظومه‌ها و افزون بر آن تا زمان‌های بی‌پایان حرکت تناوبی آن‌ها، آغازشان و تداومشان گسترش می‌دهد.

]]>
اندیشه Tue, 31 May 2016 13:44:03 +0430
ایران و راه پیش روی خاورمیانه مباحثه‌ای با هنری کیسینجر https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/2076-liberal-democracy-2015-12-05.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/2076-liberal-democracy-2015-12-05.html

  احتمالش هست که برخی از رهبران ارشد و ازجمله حتی ولی‌فقیه هنوز به ایدئولوژی انقلابی خمینی چسبیده باشند؛ اما همچنین به نظر می‌رسد که نسل جوان‌تری در عرصه هست که ارتباطات بیشتری با نظام غیرمسلمان بین‌المللی داشته و آن‌ها نگاهی متفاوت دارند. دراین‌بین از برخی از نوشته‌هایی که خوانده‌ام؛ تفاوتی درمی‌یابم که: برخی از مردم هم هستند که باورشان این است که آیت‌الله‌ها گورشان را گم خواهند کرد و اینکه ما بایست فقط منتظر این باشیم که این‌ها گورشان را گم کنند. آن‌وقت اتفاقی که باید بیافت روی خواهد داد. این معقول‌تر است. فکر می‌کنم ما باید بر روی تعبیر سیاست خارجی ایرانیان تمرکز کنیم نه بر امور داخلی (آخوند اعظم) و آن‌ها باید اهداف ما را بفهمند و محدودیت‌های ما را بدانند و فرض نکنند که براندازی سیستم موجود در آنجا هدف اصلی سیاست خارجی آمریکاست!

]]>
اندیشه Sat, 05 Dec 2015 12:20:27 +0330
هابرماس در ۸۵ سالگی https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1739-liberal-democracy-2014-12-16.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1739-liberal-democracy-2014-12-16.html

  پيدايش ارتباطات ديجیتالی را پس از اختراع الفبای نگارش و چاپ کتاب سومين انقلاب بزرگ رسانه‌ای ميدانم. با اين رسانه جديد تعداد بيشتری خواننده به وجود آمده که اطلاعات جمع شده را بيشتر و آسان‌تر به دست می‌آورند. اما در تأثیرات اخيری که رسانۀ ديجيتالی داشته‌اند شکل فعاليت تغيير کرده است. زيرا خوانندگان قديمی بيکباره مؤلف می‌شوند. اما از اين دايره خودبه‌خود دستاوردی نصيب افکار عمومی در عرصۀ سياست نمی‌شود. در قرن نوزدهم با کمک چاپ و پخش روزنامه‌های پُر تيراژ در پهنۀ کشورها اذهان عمومی شکل می‌گرفت که همزمان تعداد بی‌شماری از شهروندان را به موضوع خاصی جلب می‌کرد. اين اتفاق اما به‌رغم رشد تکنيک نشر امروزه صورت نمی‌گیرد. گرچه نسبت به قبل شتاب پخش اطلاعات بسيار بيشتر شده است. در مقابل در شبکه ارتباطی اينترنت گرايشی برای گريز از مرکز توجهات در حال شکل گرفتن است. درحالی‌که اذهان عمومی کلاسيک دارای ساختاری بود که در خود توجه شهروندان بسياری را بر مسئله مهم و خاص سياسی متمرکز می‌کرد که بايست راه‌حل می‌یافت. اما اينترنت نه‌فقط اين توانايی را خودبه‌خود ندارد بلکه برعکس به پراکندگی دامن ميزند. نگاه کنيد بدين سيل راه افتاده از سایت‌های اينترنتی که مثلاً حول کلکسيونرهای تمبر به وجود می‌آید يا برای کسانی که می‌خواهند از وضع حقوقی در اروپا باخبر شده و يا به‌صورت ناشناس از دام اعتياد به الکل رها گردند. يک چنين فضای ارتباطی در دريای پرهياهوی ديجيتالی فقط به جزاير پراکنده می‌انجامد. حدس می‌زنم میلیون‌ها از اين جزاير وجود داشته باشد که فضاهايی بسته در خود و از نيروی مهم و سازنده اذهان عمومی محروم‌اند. بدين خاطر هنوز به ژورناليسمی کلاسيک و کاردان و درستکار محتاجيم که نبايد در اين دريای متلاطم ديجيتالی از کف برود.

]]>
اندیشه Wed, 17 Dec 2014 00:55:26 +0330
ليبرال‌دموكراسی ايرانی و مشكلات آن https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1255-liberal-democracy-2013-11-08.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1255-liberal-democracy-2013-11-08.html

  ولا نظریه دولت مطلقه مقدم است بر نظریه دولت لیبرالی. دوم اینكه دولت مطلقه پوشش ایدئولوژیك و نظری است برای نظم دادن به نزاع طبقاتی كه در قرن 16تا18 در جامعه اروپایی به وجود آمده و در جریان بود. یعنی یك نظریه انتزاعی روی هوا نیست، كاملا مابه‌ازای اجتماعی و طبقاتی دارد و به این خاطر است كه تحولات در آنجا كامل انجام می‌شود. ایدئولوژی لیبرالی و حتی سنت فكری دولت مطلقه قبل از آن نظراتی كه صرفا‌ از طرف چند نفر طرح شوند، نیست. نظریاتی هستند كه در حقیقت توسط یك نیروی اجتماعی، نمایندگی می‌شوند. آن نیروی اجتماعی، خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی خود را در قالب این نظریه ارائه می‌دهد. به همین دلیل است كه میان آرای كسانی مثل هابز و لاك و كسانی دیگر چون استوارت میل كه بعد‌ها می‌آیند، در واقع به نوعی تطابق با منافع آن نیروهای اجتماعی وجود دارد.

]]>
اندیشه Fri, 08 Nov 2013 03:30:54 +0330
آزادی https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1219-liberal-democracy-2013-10-10.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1219-liberal-democracy-2013-10-10.html

  آزادی و قانون عمل نامشروط مستلزم یکدیگرند. من اکنون در این جا نمی‌پرسم که آیا این دو متمایز از یکدیگرند و نه آیا یک قانون نامشروط ، بیشتر آگاهی از عقل محض عملی نیست، و نه آیا این قانون ، همانند مفهوم مثبت آزادی است، بلکه می‌پرسم آیا آگاهی ما از چیزی که به طور نامشروط ، عملی است، از کجا، از آزادی یا از قانون عملی، پدید می‌آید؟

]]>
اندیشه Thu, 10 Oct 2013 03:30:03 +0330
پادشاهی همه چیز نیست ولی لیبرال‌دمکراسی هست https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1197-liberal-democracy-2013-09-23.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1197-liberal-democracy-2013-09-23.html

  حزب مشروطه ایران سهم اصلی خود را در دفاع از پادشاهی در صورت مدرن آن گزارده است. اکنون زمان آن است که بیش از پیش پیام حزب را در متن روشنگری ایرانی که سرانجام به شکوفائی رسیده است تکامل داد و نیروی خود را در پشتیبانی از جنبشی که می‌باید کوشید همچنان سبز بماند و تکه تکه نشود گذاشت

]]>
اندیشه Mon, 23 Sep 2013 03:30:00 +0330
رابرت نازيك https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1176-degarandishan-2013-09-03.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1176-degarandishan-2013-09-03.html

  نازيك مانند برخى از روشنفكران زمان خود به گرايش سياسى جنبش چپ نو (the new left) و نيز سوسياليسم سوق پيدا كرد. اما به تعبير ادوارد فسر - كه صاحب كتابى درباره نازيك است و نوشته اش در مورد وى يكى از منابع اصلى گفتار حاضر است - پس از آشنايى با آثار مدافعان سرمايه دارى از قبيل اف. اى هايك، لودويك فان ميزس، مورى روت بارد و اين راند از آن انديشه ها و گرايش دست كشيد و كانون تأملات و فعاليت هاى فلسفى اش را از مباحث فنى اى كه در آن دوره بر فلسفه تحليلى غالب بود متوجه نظريه سياسى ساخت. نتيجه اين تحول اولين و مشهورترين كتابش بود به نام آنارشى، دولت و اتوپيا كه در سال۱۹۷۴ به چاپ رسيد.

]]>
اندیشه Tue, 03 Sep 2013 11:45:02 +0430
«اتوپیا» اتوبیا و خشونت https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1165-liberal-democracy-2013-08-24.html https://irancpi.com/ir/liberal-democracy/endishe/1165-liberal-democracy-2013-08-24.html

  جاذبه‌ى ناكجاآبادگرايى، ناشى از اين غفلت ماست كه به روشنى نمى‌دانيم كه بهشت را نمى‌توان بر گستره‌ى زمين آفريد. آن چه كه به ديده‌ى من مى‌توان انجام داد، كم كردن رنج و عادلانه كردن زندگى هر نسل است. بر اين روال چه بسيار كارها كه مى‌توان انجام داد و چه بسيار كارها كه در اين واپسين سده انجام گرفته است و ممكن است كه نسل ما نيز دستاوردهاى بيشترى نصيب خود كند. چه بسيار مسايلى باقى است، كه دست كم بخشى از آنها را بايد حل كرد، چون يارى رساندن به درماندگان و بيماران و آنان كه گرفتار بى‌عدالتى و ظلمند؛ از بين بردن بيكارى‏؛ فراهم آوردن امكانات برابر و جلوگيرى از جنايات بين‌المللى، همچون باج خواهى و جنگ كه رهاورد انسانهاى خداى‌گونه و پيشوايان قدرقدرت و همه‌دان است. به همه‌ى اين هدف‌ها مى‌توان دست يافت، اگر از خواب‌ايد ه آل‌هاى دور و دراز بيدار شويم و از نزاع بر سر طرح‌هاى ناكجاآبادى براى عالَم و آدم دست بكشيم. آنان كه به انسان، همانسان كه هست، باور دارند و از اين رو اميدِ از ميان بردن خشونت و نابخردى را از دست نداده اند، بايد بخواهندكه، هر كس حق داشته باشد زندگى خويش را بدلخواه خود سامان دهد، مشروط بر اين كه با برابرى حقوق ديگران سازگار باشد.

]]>
اندیشه Sat, 24 Aug 2013 16:49:24 +0430